Мал аж ахуй

Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилийн туршид мал, амьтдыг өсгөн үржүүлсний болон ургамал, тариа, хүнсний ногоо тарьж ургуулсны үр дүнд бий болсон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнгээр тодорхойлно. Мал аж ахуй Малын жил бүрийн тооллого, мөн хашаа, худгийн болон бусад тооллого, судалгаа нь мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн гол эх үүсвэр юм. Мал тооллогыг зун, намрын улиралд буюу 8, 9 дүгээр сард явуулж байснаа 1961 оноос мал, тэжээвэр амьтдыг жилийн эцэст 12 дугаар сард тоолдог болов. Энэ хугацаа нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жилтэй тохирдог, малын орлого, зарлагын үзүүлэлт бүрэн гарч дууссан байдаг зэрэг давуу талтай. Мал тооллого нь зөвхөн мал, гэрийн тэжээвэр амьтдын тоо толгойн өсөлт, бууралтыг харуулах төдийгүй сүргийн нөхөн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийг тодорхойлж судлах, шинжлэх бололцоог олгоно. Хөдөө аж ахуйн салбарын боловсон хүчин, ашиглаж байгаа машин, техник, хашаа, худгийн тооллогыг 1996 оноос хойш гурван жил тутамд явуулж байна. Манай улсын хувьд мал аж ахуйн гол үйлдвэрлэгчид нь малчдын өрхийн аж ахуй мөн юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-10224.1 kb2022-11-16420Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-10
Хөдөө аж ахуйн салбар 20213 mb2022-11-021,945Хөдөө аж ахуйн салбар 2021
Мал аж ахуй, 2022 I-IX170.6 kb2022-10-17613Мал аж ахуй, 2022 I-IX
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-09228.6 kb2022-10-15176Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-09
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-08231.8 kb2022-09-14285Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-08
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-07225.4 kb2022-08-14244Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-07
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-06221.9 kb2022-07-18162Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-06
Мал аж ахуй, 2022 I-VI161.2 kb2022-07-18455Мал аж ахуй, 2022 I-VI
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-05230.6 kb2022-06-14184Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-05
Мал аж ахуй, 2022 I-V159 kb2022-06-14248Мал аж ахуй, 2022 I-V
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-04242.4 kb2022-05-15284Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-04
Мал аж ахуй, 2022 I-IV179.2 kb2022-05-13268Мал аж ахуй, 2022 I-IV
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-03192.6 kb2022-04-14342Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-03
Мал аж ахуй, 2022 I-III158.1 kb2022-04-14309Мал аж ахуй, 2022 I-III
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-02193 kb2022-03-13302Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-02
Мал аж ахуй, 2022 I-II152.8 kb2022-03-13445Мал аж ахуй, 2022 I-II
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-01193 kb2022-02-16272Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-01
Мал аж ахуй, 2022 I151.4 kb2022-02-16392Мал аж ахуй, 2022 I
Мал аж ахуй, 2021 I-XII217.9 kb2022-01-162,296Мал аж ахуй, 2021 I-XII
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-12192.8 kb2022-01-13333Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-12
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-11194.5 kb2021-12-15243Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-11
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-10193.9 kb2021-11-16255Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-10
Хөдөө аж ахуйн салбар 202010.1 mb2021-11-151,739Хөдөө аж ахуйн салбар 2020
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-09226.8 kb2021-10-14262Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-09
Мал аж ахуй, 2021 I-IX156.3 kb2021-10-13431Мал аж ахуй, 2021 I-IX
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-08203 kb2021-09-13312Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-08
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-07212.9 kb2021-08-13264Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-07
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-06216.5 kb2021-07-19266Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-06
Мал аж ахуй, 2021-06169.3 kb2021-07-18545Мал аж ахуй, 2021-06
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-05249.2 kb2021-06-14343Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-05
Мал аж ахуй, 2021-05213 kb2021-06-14403Мал аж ахуй, 2021-05
Мал аж ахуй, 2021-04199.1 kb2021-05-15510Мал аж ахуй, 2021-04
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-04235.1 kb2021-05-12410Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-04
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-03234.7 kb2021-04-141,534Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-03
Мал аж ахуй, 2021-03198.1 kb2021-04-14516Мал аж ахуй, 2021-03
Мал аж ахуй 2021-02310 kb2021-03-141,229Мал аж ахуй 2021-02
Малын зах зээлийн дундаж үнэ 2021-02213.4 kb2021-03-13696Малын зах зээлийн дундаж үнэ 2021-02
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20201.3 mb2021-02-045,438Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2020
Хөдөө аж ахуйн салбар 20198.5 mb2020-07-274,008Хөдөө аж ахуйн салбар 2019
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019966.2 kb2019-12-277,444Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019
Хөдөө аж ахуйн салбар 201818.1 mb2019-07-172,950Хөдөө аж ахуйн салбар 2018
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20182 mb2018-12-271,603Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2018
Хөдөө аж ахуйн салбар 201711.7 mb2018-07-3111,957Хөдөө аж ахуйн салбар 2017
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-20172.5 mb2018-04-249,485Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа23.9 mb2018-03-013,613Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй310.8 mb2018-02-133,425Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20172.7 mb2017-12-282,259Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2017
Хөдөө аж ахуйн салбар 20162.7 mb2017-09-048,971Хөдөө аж ахуйн салбар 2016
Хөдөө аж ахуйн салбар 20151.2 mb2017-02-014,582Хөдөө аж ахуйн салбар 2015
Хөдөө аж ахуйн салбар 20145.3 mb2017-02-011,936Хөдөө аж ахуйн салбар 2014
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-172,4902014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Хөдөө аж ахуйн салбар 20131.3 mb2014-08-215,050Хөдөө аж ахуйн салбар 2013
Хөдөө аж ахуйн салбар 20121.2 mb2014-08-212,127Хөдөө аж ахуйн салбар 2012
Хөдөө аж ахуйн салбар 2011637.5 kb2011-01-015,088Хөдөө аж ахуйн салбар 2011
Хөдөө аж ахуйн салбар 2010990.2 kb2010-01-012,236Хөдөө аж ахуйн салбар 2010
Хөдөө аж ахуйн салбар 2009499.1 kb2009-01-011,364Хөдөө аж ахуйн салбар 2009
Хөдөө аж ахуйн салбар 2008409.1 kb2008-01-011,121Хөдөө аж ахуйн салбар 2008
Хөдөө аж ахуйн салбар 2007476.9 kb2007-01-011,174Хөдөө аж ахуйн салбар 2007
Хөдөө аж ахуйн салбар 2006787.6 kb2006-01-012,043Хөдөө аж ахуйн салбар 2006
Хөдөө аж ахуйн салбар 20054.5 mb2005-01-011,799Хөдөө аж ахуйн салбар 2005
Хөдөө аж ахуйн салбар 20043.1 mb2004-01-011,215Хөдөө аж ахуйн салбар 2004
Хөдөө аж ахуйн салбар 20031.2 mb2003-01-011,468Хөдөө аж ахуйн салбар 2003
Хөдөө аж ахуйн салбар 2002845.1 kb2002-01-01982Хөдөө аж ахуйн салбар 2002
Хөдөө аж ахуйн салбар 2001755.4 kb2001-01-011,003Хөдөө аж ахуйн салбар 2001
Хөдөө аж ахуйн салбар 2000189.3 kb2000-01-012,046Хөдөө аж ахуйн салбар 2000
Мал тооллогын дүн 1999155.5 kb1999-01-011,011Мал тооллогын дүн 1999
Мал тооллогын дүн 1998186.8 kb1998-01-01980Мал тооллогын дүн 1998
Мал тооллогын дүн 1997190.1 kb1997-01-01998Мал тооллогын дүн 1997
Мал тооллогын дүн 1996204.2 kb1996-01-01808Мал тооллогын дүн 1996
Мал тооллогын дүн 1995145.5 kb1995-01-011,232Мал тооллогын дүн 1995
Мал тооллогын дүн 1994153.1 kb1994-01-01787Мал тооллогын дүн 1994
Мал тооллогын дүн 1992114.1 kb1992-01-01815Мал тооллогын дүн 1992
Мал тооллогын дүн 199185.7 kb1991-01-011,286Мал тооллогын дүн 1991
Мал тооллогын дүн 199063.3 kb1990-01-011,972Мал тооллогын дүн 1990