Гадаад худалдаа

Гаалийн ерөнхий газрын статистикт үндэслэн гадаад худалдааны салбарын үндсэн үзүүлэлтийг тооцож Гадаад худалдааны үнийн индексийг гадаад худалдааны үйл ажиллагаа, үр ашиг, нөхцлийг бодитой үнэлж дүгнэх, үндэсний тооцооны системийн зарим үзүүлэлтийг тооцоход ашиглана. Түүнчлэн дэлхийн худалдааны байгууллагаас боловсруулсан “Барааг тодорхойлох, кодлох, уялдуулсан систем”-ийн ангиллын дагуу барааны бүлэг, нэр төрлийг тогтоодог. Гадаад худалдааны гаалийн статистик нь улс орны материаллаг нөөцийг нэмэгдүүлэн эдийн засгийн нутаг дэвсгэрт орж байгаа /импорт/, мөн тус нөөцөөс хасагдан эдийн засгийн нутаг дэвсгэрээс гарч байгаа /экспорт/ бүх төрлийн барааг бүртгэн мэдээлж байна. Харин Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан өнгөрүүлж байгаа /транзит/ болон түр хугацаагаар оруулж, буцаан гаргаж байгаа /дотоодод болон хилийн чанадад боловсруулалт хийх бараанаас бусад/ бараа улс орны материаллаг нөөцийн хэмжээнд нөлөөлдөггүй тул эдгээрийг гадаад худалдааны эргэлтэд оруулж бүртгэдэггүй. Гадаад худалдааны гаалийн статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь гаалийн мэдүүлэг бөгөөд гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн эцсийн өдрөөр экспорт, импортыг бүртгэж, статистикийн албан ёсны мэдээлэлд тусгана. Экспорт, импортын барааны үнийн дүнг америк долларт шилжүүлэхэд гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн өдрийн Монголбанкны валютын ханшийг мөрдөнө.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Гадаад худалдаа, 2022-11267.9 kb2022-12-152,283Гадаад худалдаа, 2022-11
Гадаад худалдаа, 2022-10293.9 kb2022-11-16587Гадаад худалдаа, 2022-10
Гадаад худалдаа, 2022-09256.3 kb2022-10-17729Гадаад худалдаа, 2022-09
Гадаад худалдаа, 2022-08294.3 kb2022-09-14508Гадаад худалдаа, 2022-08
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2021 оны танилцуулга4.4 mb2022-09-132,365Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2021 оны танилцуулга
Гадаад худалдаа, 2022-07323.7 kb2022-08-12442Гадаад худалдаа, 2022-07
Гадаад худалдаа, 2022-06310.7 kb2022-07-19493Гадаад худалдаа, 2022-06
Гадаад худалдаа, 2022-05310.4 kb2022-06-14385Гадаад худалдаа, 2022-05
Экспорт, Импортын гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн, улсаар, 1995-2021 он365.5 kb2022-05-191,207Экспорт, Импортын гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн, улсаар, 1995-2021 он
Гадаад худалдаа, 2022-04284.8 kb2022-05-16422Гадаад худалдаа, 2022-04
Гадаад худалдаа, 2022-03290.1 kb2022-04-141,251Гадаад худалдаа, 2022-03
Гадаад худалдаа, 2022-02314.6 kb2022-03-111,009Гадаад худалдаа, 2022-02
Гадаад худалдаа, 2022-01310 kb2022-02-15603Гадаад худалдаа, 2022-01
Экспорт, импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2021 он1.4 mb2022-02-111,575Экспорт, импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2021 он
Гадаад худалдаа, 2021-12302.5 kb2022-01-121,181Гадаад худалдаа, 2021-12
Гадаад худалдаа, 2021-11321.6 kb2021-12-13701Гадаад худалдаа, 2021-11
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2020 оны танилцуулга1.8 mb2021-11-292,855Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2020 оны танилцуулга
Гадаад худалдаа, 2021-10242.1 kb2021-11-16578Гадаад худалдаа, 2021-10
Гадаад худалдаа, 2021-09232.5 kb2021-10-12423Гадаад худалдаа, 2021-09
Гадаад худалдаа, 2021-08232.5 kb2021-09-12562Гадаад худалдаа, 2021-08
Гадаад худалдаа, 2021-07226.1 kb2021-08-11535Гадаад худалдаа, 2021-07
Гадаад худалдаа, 2021-06234.4 kb2021-07-18367Гадаад худалдаа, 2021-06
Гадаад худалдаа, 2021-05280.4 kb2021-06-14411Гадаад худалдаа, 2021-05
Гадаад худалдаа, 2021-04264.5 kb2021-05-14375Гадаад худалдаа, 2021-04
Гадаад худалдаа, 2021-03277.8 kb2021-04-141,082Гадаад худалдаа, 2021-03
Гадаад худалдаа 2021-02403.1 kb2021-03-121,000Гадаад худалдаа 2021-02
Экспорт, Импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2020 он781.6 kb2021-02-042,650Экспорт, Импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2020 он
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2019 оны танилцуулга1 mb2021-02-045,608Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2019 оны танилцуулга
Экспорт, Импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2019 он701 kb2020-09-071,663Экспорт, Импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2019 он
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2018 оны танилцуулга3.5 mb2020-01-0814,367Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2017 оны танилцуулга1.3 mb2018-08-2124,337Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1.4 mb2017-09-1327,675Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга