Аялал жуулчлал

Энэ бүлэгт Монгол Улсын болон гадаадын иргэдийн Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн хөдөлгөөнийг хамааруулан үндсэн үзүүлэлтийг Хил хамгаалах ерөнхий газраас ирүүлсэн хилээр нэвтэрсэн иргэдийн судалгаанд үндэслэж гаргав. Аялал жуулчлал нь байнга оршин суудаг газраас ажил хэргийн болон хувийн зорилгоор өөр газарт аялахтай холбогдон үүсэх нийгэм, эдийн засаг, соёлын ерөнхий үйл ажиллагаа байна. Жуулчин нь байнга оршин суудаг газраасаа өөр газарт ажил эрхлэх болон, цалин, хөлс авахаас бусад зорилгоор 1 хоногоос 183 хоног хүртэлх хугацаагаар аялж буй хүн байна. Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн зорчигчдыг зорилгоор нь албан, хувийн, жуулчлал, дамжин өнгөрөх, суралцах, ажиллах, байнга оршин суух, бусад гэж ангилна. Албан болон хувийн ажил, аялал жуулчлал, суралцах, ажиллах, байнга оршин суух, бусад зорилгоор Улсын хилээр гарсан Монгол Улсын харьяат иргэдийг дотоодын зорчигчдод хамруулна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Аялал жуулчлал, 2022 I-IX198.4 kb2022-10-15689Аялал жуулчлал, 2022 I-IX
Хилээр нэвтэрсэн зорчигчдын танилцуулга 20213.5 mb2022-09-19288Хилээр нэвтэрсэн зорчигчдын танилцуулга 2021
Аялал жуулчлал, 2022 I-VI186.9 kb2022-07-18514Аялал жуулчлал, 2022 I-VI
Аялал жуулчлал, 2022 I-III187.2 kb2022-04-14443Аялал жуулчлал, 2022 I-III
Аялал жуулчлал, 2021 I-XII178.2 kb2022-01-12750Аялал жуулчлал, 2021 I-XII
Аялал жуулчлал, 2021 I-IX164.9 kb2021-10-08510Аялал жуулчлал, 2021 I-IX
Аялал жуулчлал, 2021 I-VI192.4 kb2021-07-18513Аялал жуулчлал, 2021 I-VI
Хилээр нэвтэрсэн зорчигчдын талаарх танилцуулга 2020668.7 kb2021-06-16771Хилээр нэвтэрсэн зорчигчдын талаарх танилцуулга 2020
Аялал жуулчлал, 2021 I-III239.6 kb2021-04-12879Аялал жуулчлал, 2021 I-III
Худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2019 оны танилцуулга75.6 mb2020-09-162,155Худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2019 оны танилцуулга
Хилээр нэвтэрсэн зорчигчдын талаарх танилцуулга 2019801 kb2020-05-222,236Хилээр нэвтэрсэн зорчигчдын талаарх танилцуулга 2019
Хилээр нэвтэрсэн зорчигчдын талаарх танилцуулга 2017180 kb2019-02-142,071Хилээр нэвтэрсэн зорчигчдын талаарх танилцуулга 2017