Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(2)

Хугацаа (Хагас жил)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Патент гэж тодорхой зүйлийг хийх шинэ арга замыг гаргасан эсвэл аливаа техникийн шинэ шийдлийг санал болгож буй бүтээгдэхүүн болон арга ажиллагаанд (шинэ бүтээл, ашигтай загварт) өгч буй онцгой эрх юм
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Нийт олгосон патентын тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-01-15
7 Эх сурвалж
Оюуны өмчийн газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0