Хууль зүй, гэмт хэрэг

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан нийгэмд аюултай гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэг гэнэ. ҮСХ нь гэмт хэргийн мэдээллийг Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд заасны дагуу гэмт хэргийн төрлөөр нэгтгэн гаргаж байна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-07165.6 kb2022-08-141,680Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-07
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-06166.8 kb2022-07-082,115Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-06
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2021 оны танилцуулга2.1 mb2022-07-041,517Монгол Улсын гэмт хэргийн 2021 оны танилцуулга
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-05166.6 kb2022-06-13894Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-05
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-04169.7 kb2022-05-12228Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-04
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-03166.8 kb2022-04-11274Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-03
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-02189.6 kb2022-03-14227Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-02
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-01167.7 kb2022-02-15688Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-01
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-12170.5 kb2022-01-12408Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-12
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-11169.1 kb2021-12-13351Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-11
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-10175.6 kb2021-11-16320Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-10
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-09174.5 kb2021-10-11495Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-09
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-08177.8 kb2021-09-13221Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-08
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-07215.8 kb2021-08-13652Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-07
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-06205.7 kb2021-07-17500Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-06
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2020 оны танилцуулга1.9 mb2021-07-074,428Монгол Улсын гэмт хэргийн 2020 оны танилцуулга
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-05248.7 kb2021-06-131,124Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-05
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-04238.9 kb2021-05-12423Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-04
Гэр бүлийн хүчирхийллийн статистик, 2020 он1.1 mb2021-05-038,061Гэр бүлийн хүчирхийллийн статистик, 2020 он
Гэмт хэргийн танилцуулга 2021-03258.2 kb2021-04-121,905Гэмт хэргийн танилцуулга 2021-03
Гэмт хэргийн танилцуулга 2021-02426.4 kb2021-03-125,142Гэмт хэргийн танилцуулга 2021-02
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2019 оны танилцуулга2.5 mb2020-06-0915,498Монгол Улсын гэмт хэргийн 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2018 оны танилцуулга3.8 mb2019-06-266,644Монгол Улсын гэмт хэргийн 2018 оны танилцуулга
Гэмт хэргийн хохирогчийн өнөөгийн байдалд хийсэн баримтын судалгаа, 2007-2013 он3 mb2018-12-2710,439Гэмт хэргийн хохирогчийн өнөөгийн байдалд хийсэн баримтын судалгаа, 2007-2013 он
Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-20171.8 mb2018-06-0819,356Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-2017
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга9.7 mb2018-05-2412,639Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга1.7 mb2018-05-2410,269Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга1.8 mb2018-05-242,692Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга1.6 mb2018-05-243,104Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга1.5 mb2018-05-241,121Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга
Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал574.2 kb2018-02-2812,052Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал