Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл СОЁЛЫН ТӨВИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ, 2010-2013 оноор, сумаар 2015-12-04
Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл СОЁЛЫН ТӨВИЙН СУУДЛЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-10-11
Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл СОЁЛЫН ТӨВ, АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-10-05
Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл СОЁЛ, УРЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, соёл, урлагийн байгууллагаар 2023-10-05
Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл НОМЫН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ, 2010-2013 оноор, сумаар 2015-12-04
Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл НИЙТИЙН НОМЫН САНГИЙН СУУДЛЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-10-11
Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл НИЙТИЙН НОМЫН САН, БАЙНГЫН УНШИГЧИД, НОМЫН ФОНДНЫ ТОО бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-10-05
Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл МЭРГЭЖЛИЙН УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГЛОЛТ, ҮЗЭГЧДИЙН ТОО , бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-10-11
Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл МУЗЕЙН ҮЗМЭР, ҮЗЭГЧДИЙН ТОО , бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-10-11
Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл КИНО ҮЗВЭРИЙН ЦЭГИЙН ТОО , бүс, аймаг, ниийслэлээр 2023-10-05
Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл СОЁЛЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ 2023-10-05
Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл НИЙТИЙН НОМЫН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2023-10-05