Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нийгмийн даатгалын хууль болон гэрээний үндсэн дээр нийгмийн даатгалын санд шимтгэл төлж даатгуулсан , нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Албан журмын болон сайн дурын даатгуулагчдын нийлбэрээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-06-03
7 Эх сурвалж
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0