ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨР ӨВЧЛӨГЧИД, өвчний төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тухайн жилд амбулаториор шинээр бүртгэгдсэн нийт халдварт өвчний тохиолдлын тоогоор илэрхийлэгдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Тухайн жилд амбулаториор шинээр бүртгэгдсэн нийт халдварт өвчний тохиолдлын тоогоор илэрхийлэгдэнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-08-20
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн яам
Тайлбар
Тайлбар: БЗДХ-аар өвчилсөн өвчлөгчдийн бүртгэл энд ороогүй болно.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0