Хүний хөгжлийн индекс

Хүний хөгжлийн индекс нь хүний чадавхийн хөгжлийг харуулах бөгөөд эрүүл саруул байж, урт удаан наслах; эрдэм мэдлэг эзэмших; амьжиргааны зохистой нөхцөлд аж төрөх гэсэн хүний амьдралын үндсэн гурван хэмжигдэхүүнийг илэрхийлнэ. Үүнд: • Хүний амьдрах (наслах) хугацааг тодорхойлох үзүүлэлтийг төрөлтөөс тооцсон дундаж наслалтаар; • Боловсролын байдлыг насанд хүрэгчдийн бичиг үсэг тайлагдалт болон бүх шатны боловсролд хамрагдалтын түвшингээр; • Амьжиргааны зохистой түвшинг нэг хүнд ногдох ДНБ (худалдан авах чадварын паритетаар илэрхийлсэн доллар)-ээр тус тус тооцно.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Монгол Улсын хүний хөгжлийн индекс 20201.9 mb2021-11-157,254Монгол Улсын хүний хөгжлийн индекс 2020
Монгол улсын хүний хөгжлийн индекс 20192.1 mb2020-07-166,800Монгол улсын хүний хөгжлийн индекс 2019
Монгол улсын хүний хөгжлийн индекс 20181.8 mb2019-08-0116,878Монгол улсын хүний хөгжлийн индекс 2018
МУ-н Аз жаргалын индексийг ОУ-ын түвшинтэй харьцуулсан судалгаа1.7 mb2016-12-2212,521МУ-н Аз жаргалын индексийг ОУ-ын түвшинтэй харьцуулсан судалгаа
Монгол Улсын аз жаргалын индекс2.3 mb2016-06-309,115Монгол Улсын аз жаргалын индекс