Шинжлэх ухаан

Шинжлэх ухаан. Шинжлэх ухааны салбарын статистик мэдээллийг холбогдох эрдэм шинжилгээний байгууллагууд гаргаж, БСШУЯ нэгтгэн ҮСХ-нд ирүүлдэг. Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад судалгаа шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил эрхэлж буй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд хамрагдах бөгөөд тэдгээрийн тоо, ажиллагчид болон зардлын мэдээллийг салбараар харуулав. Соёл, урлаг. Соёл урлагийн салбарын статистик мэдээллийг аймгуудын Боловсрол, соёлын газар, Нийслэлийн соёл, урлагийн газар цуглуулан боловсруулж, БСШУЯ нэгтгэн ҮСХ-нд ирүүлдэг. 10000 хүнд ногдох номын тоо: номын фондыг тухайн оны жилийн дундаж суурин хүн амын тоонд харьцуулж гаргана.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Оюуны өмчийн танилцуулга, 2022-06189.3 kb2022-07-18225Оюуны өмчийн танилцуулга, 2022-06
Оюуны өмчийн танилцуулга, 2021-12213.3 kb2022-01-14214Оюуны өмчийн танилцуулга, 2021-12
Биеийн тамир, спортын салбарын танилцуулга - 2020647.5 kb2021-11-23698Биеийн тамир, спортын салбарын танилцуулга - 2020
Оюуны өмчийн танилцуулга, 2021-06216.8 kb2021-07-17191Оюуны өмчийн танилцуулга, 2021-06
Оюуны өмчийн танилцуулга, 2021-05320.7 kb2021-06-14165Оюуны өмчийн танилцуулга, 2021-05
Оюуны өмчийн танилцуулга, 2021-04312.8 kb2021-05-14193Оюуны өмчийн танилцуулга, 2021-04
Оюуны өмчийн танилцуулга 2021-03243 kb2021-04-12485Оюуны өмчийн танилцуулга 2021-03
Оюуны өмчийн танилцуулга 2021-02342.7 kb2021-03-12726Оюуны өмчийн танилцуулга 2021-02
Биеийн тамир, спортын салбарын танилцуулга-2019770.1 kb2020-07-072,272Биеийн тамир, спортын салбарын танилцуулга-2019
Соёл, урлагийн салбарын танилцуулга-20192.9 mb2020-07-074,877Соёл, урлагийн салбарын танилцуулга-2019
Соёл, урлагийн салбарын танилцуулга-20182 mb2020-02-111,407Соёл, урлагийн салбарын танилцуулга-2018