Ерөнхий боловсролын сургууль

Сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол болон дээд боловсролын мэдээллийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, мэргэжлийн боловсролын мэдээллийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам нэгтгэн Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлж байна. Боловсролын сургалтын байгууллагын тоо, суралцагчид, элсэгчид, төгсөгчид, багш нарын тоог МУ-ын боловсролын түвшний ангиллын код, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр гаргав. МУ-ын боловсролын түвшний ангиллын кодыг 2014 онд баталсан бөгөөд уг ангиллаар боловсролыг 0-8 түвшингээр гаргасан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургалтын бохир жин, сурагч-багшийн тооны харьцааг боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлалын дагуу тооцсон.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Боловсролын танилцуулга, 2022 - IX166.2 kb2022-09-151,113Боловсролын танилцуулга, 2022 - IX
Монгол Улсын боловсролын салбарын 2021 оны танилцуулга4.5 mb2022-08-091,330Монгол Улсын боловсролын салбарын 2021 оны танилцуулга
Боловролын танилцуулга, 2021/2022221.9 kb2022-01-152,648Боловролын танилцуулга, 2021/2022
Монгол Улсын боловсролын салбарын 2020 оны танилцуулга5.4 mb2021-11-181,738Монгол Улсын боловсролын салбарын 2020 оны танилцуулга
Боловролын танилцуулга, 2021 - IX162.9 kb2021-10-12853Боловролын танилцуулга, 2021 - IX
Монгол Улсын боловсролын салбарын 2019 оны танилцуулга2.8 mb2020-07-0213,187Монгол Улсын боловсролын салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын боловсролын салбарын 2018 оны танилцуулга3.8 mb2019-07-1710,636Монгол Улсын боловсролын салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын боловсролын салбарын 2017 оны танилцуулга534.3 kb2018-11-2915,817Монгол Улсын боловсролын салбарын 2017 оны танилцуулга
Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллого-201731.2 mb2018-04-163,267Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллого-2017