Төлбөрийн тэнцэл

Монголбанкны ерөнхийлөгч, ҮСХ-ны даргын 2009 оны 439/01/86 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Монгол улсын төлбөрийн тэнцлийг зохиох аргачлал”-ын дагуу төлбөрийн тэнцлийг Монголбанк сар, улирал, жилээр боловсруулан гаргаж байна. Төлбөрийн тэнцэл гэж тодорхой хугацаанд эдийн засгийн харьяат болон эдийн засгийн харьяат бусын хооронд хийсэн худалдаа, үйлчилгээ, орлого, урсгал шилжүүлэг, санхүүгийн болон хөрөнгийн урсгалын орлого, зарлагын гүйлгээг нэгтгэсэн статистикийн тайлан юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-09205.9 kb2022-11-17300Төлбөрийн тэнцэл, 2022-09
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-06232.1 kb2022-08-11754Төлбөрийн тэнцэл, 2022-06
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-05216.6 kb2022-07-18148Төлбөрийн тэнцэл, 2022-05
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-04234.4 kb2022-06-14232Төлбөрийн тэнцэл, 2022-04
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-03233 kb2022-05-12323Төлбөрийн тэнцэл, 2022-03
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-02226.2 kb2022-04-13237Төлбөрийн тэнцэл, 2022-02
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-01246.9 kb2022-03-11566Төлбөрийн тэнцэл, 2022-01
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-12267.6 kb2022-02-14305Төлбөрийн тэнцэл, 2021-12
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-11268.6 kb2022-01-12129Төлбөрийн тэнцэл, 2021-11
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-10269.5 kb2021-12-13239Төлбөрийн тэнцэл, 2021-10
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-09202.1 kb2021-11-16178Төлбөрийн тэнцэл, 2021-09
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-08201.7 kb2021-10-12160Төлбөрийн тэнцэл, 2021-08
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-07155.8 kb2021-09-12417Төлбөрийн тэнцэл, 2021-07
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-06168.8 kb2021-08-11217Төлбөрийн тэнцэл, 2021-06
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-05201.5 kb2021-07-18195Төлбөрийн тэнцэл, 2021-05
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-04235.8 kb2021-06-14165Төлбөрийн тэнцэл, 2021-04
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-03228.8 kb2021-05-14247Төлбөрийн тэнцэл, 2021-03
Төлбөрийн тэнцэл 2021-02226.6 kb2021-04-13374Төлбөрийн тэнцэл 2021-02
Төлбөрийн тэнцэл 2021-01329.9 kb2021-03-14544Төлбөрийн тэнцэл 2021-01