Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Материал (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Материалын урсгалын данс нь байгаль орчноос эдийн засагт ашигласан материалын урсгалын статистикийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон хүрээ юм. Материалын урсгалын данс нь байгаль орчин-эдийн засгийн хоорондох материалын биет урсгалыг хэмжинэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Материалын урсгалын дансыг байгуулах аргачлал
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-08-09
7 Эх сурвалж
Албан ёсны болон захиргааны статистикийн тоо мэдээлэл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0