Та Монгол Улсын хэд дэх иргэн бэ?

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code