Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хамгийн түгээмэл ургийн овгийн жагсаалт

Ургийн овгийн нэр Тоо
1.БОРЖИГОН735,122
2.САРТУУЛ51,484
3.ТАЙЖ50,051
4.МОНГОЛ44,031
5.ШАРНУУД73,214
6.БЭСҮД31,881
7.ХАРЧИН31,489
8.ЧОНОС20,476
9.ӨӨЛД19,019
10.ОЛХОНУУД18,686
11.БОРЛУУД13,574
12.ХОТГОЙД13,027
13.ГӨРӨӨЧИН12,921
14.УРИАНХАЙ25,802
15.ХАТГИН12,779
16.ТАЙЖУУД12,565
17.ЖАЛАЙР11,786
18.ТУГЧИН11,738
19.ХАРНУУД11,093
20.ЗУУТРАГ10,781