Бүтээмж

Бүтээмж нь  улс оронд бий болсон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үр ашгийн үзүүлэлт бөгөөд үйлдвэрлэл  (гарц), орцын харьцаагаар тодорхойлно. Хөдөлмөрийн бүтээмж нь нэг ажиллагчид ногдох бодит ДНБ‐ээр хэмжигдэнэ.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2022 оны III улирал186.2 kb2022-11-17166Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2022 оны III улирал
ДНБ, Хөдөлмөрийн бүтээмж 2021 Хэл: Монгол571.8 kb2022-08-22598ДНБ, Хөдөлмөрийн бүтээмж 2021 Хэл: Монгол
ДНБ, Хөдөлмөрийн бүтээмж 2021 Хэл: Англи1.9 mb2022-08-22190ДНБ, Хөдөлмөрийн бүтээмж 2021 Хэл: Англи
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2022 оны II улирал187.4 kb2022-08-16173Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2022 оны II улирал
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2022 оны I улирал171.5 kb2022-05-16188Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2022 оны I улирал
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021245.5 kb2022-02-17326Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021 оны III улирал173.8 kb2021-11-16234Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021 оны III улирал
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 20201.1 mb2021-08-24579Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2020
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021 оны II улирал181 kb2021-08-16212Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021 оны II улирал
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021 оны I улирал282.6 kb2021-05-15287Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021 оны I улирал
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 20191 mb2020-08-313,786Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2019
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2018627.7 kb2019-09-091,661Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2018
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2018*1.2 mb2019-05-176,313Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2018*
ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 20172.2 mb2019-04-08950ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017*667 kb2018-06-083,417Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017*
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2016492.2 kb2017-11-022,190Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2016
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2016*1.8 mb2017-06-053,910Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2016*