Төрөлт, нас баралт

Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээллийг Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ)-ны дэргэдэх Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Эрүүл мэндийн газар (ЭМГ) нэгтгэн гаргаж, сар бүрийн 6-нд, мөн жилийн мэдээг жил бүрийн 3-р сарын 10-нд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлдэг. Сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайланг жилд нэг удаа гаргаж ЭМЯ-нд ирүүлнэ. Энэ тайланд эрүүл мэндийн байгууллагын тоо, эмнэлгийн орны тоо, эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллагчдын тоо, их эмчийн тоо, эмнэлгийн дунд мэргэжилтний тоо мэргэжлийн төрлөөр, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн өвчлөл, нас барсан хүний тоо, өвчний ангиллаар нэгтгэгддэг. Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзүүлэлтийг ЭМЯ-ны мэдээлэлд үндэслэн энэхүү эмхтгэлд оруулав.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-IX164.4 kb2022-10-15262Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-IX
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20211 mb2022-07-208,039Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2021
Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-VI215.4 kb2022-07-18248Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-VI
Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-III218.9 kb2022-04-14482Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-III
Эрүүл мэнд, 2021-12175.8 kb2022-01-141,064Эрүүл мэнд, 2021-12
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-XII164.2 kb2022-01-12289Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-XII
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-IX238.5 kb2021-10-13329Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-IX
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20202.1 mb2021-08-232,397Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2020
Нас баралтын түвшнээр дэлхийд 102-т эрэмбэлэгджээ147.5 kb2021-08-20532Нас баралтын  түвшнээр дэлхийд 102-т эрэмбэлэгджээ
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-06196.4 kb2021-07-19379Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-06
Эрүүл мэнд, 2021-06340 kb2021-07-17948Эрүүл мэнд, 2021-06
Эрүүл мэнд 2021-05447.3 kb2021-06-14465Эрүүл мэнд 2021-05
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-05244.9 kb2021-06-14234Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-05
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-04224.4 kb2021-05-14592Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-04
Эрүүл мэнд 2021-04497.1 kb2021-05-13514Эрүүл мэнд 2021-04
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-03229.8 kb2021-04-14418Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-03
Эрүүл мэнд 2021.03 сар350.1 kb2021-04-111,239Эрүүл мэнд 2021.03 сар
Эрүүл мэндийн даатгал 2021-02330.8 kb2021-03-13441Эрүүл мэндийн даатгал 2021-02
Эрүүл мэнд 2021.02 сар1.8 mb2021-03-111,051Эрүүл мэнд 2021.02 сар
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20193 mb2020-07-0717,014Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2019
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20182 mb2019-10-038,562Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2018
Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал574.2 kb2019-09-256,544Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20151.9 mb2019-01-3027,927Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга  2015