Төрөлт, нас баралт

Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээллийг Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ)-ны дэргэдэх Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Эрүүл мэндийн газар (ЭМГ) нэгтгэн гаргаж, сар бүрийн 6-нд, мөн жилийн мэдээг жил бүрийн 3-р сарын 10-нд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлдэг. Сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайланг жилд нэг удаа гаргаж ЭМЯ-нд ирүүлнэ. Энэ тайланд эрүүл мэндийн байгууллагын тоо, эмнэлгийн орны тоо, эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллагчдын тоо, их эмчийн тоо, эмнэлгийн дунд мэргэжилтний тоо мэргэжлийн төрлөөр, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн өвчлөл, нас барсан хүний тоо, өвчний ангиллаар нэгтгэгддэг. Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзүүлэлтийг ЭМЯ-ны мэдээлэлд үндэслэн энэхүү эмхтгэлд оруулав.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-IX164.4 kb2022-10-15320Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-IX
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20211 mb2022-07-2014,414Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2021
Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-VI215.4 kb2022-07-18494Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-VI
Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-III218.9 kb2022-04-14597Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-III
Эрүүл мэнд, 2021-12175.8 kb2022-01-141,234Эрүүл мэнд, 2021-12
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-XII164.2 kb2022-01-12316Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-XII
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-IX238.5 kb2021-10-13365Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-IX
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20202.1 mb2021-08-232,896Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2020
Нас баралтын түвшнээр дэлхийд 102-т эрэмбэлэгджээ147.5 kb2021-08-20568Нас баралтын  түвшнээр дэлхийд 102-т эрэмбэлэгджээ
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-06196.4 kb2021-07-19406Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-06
Эрүүл мэнд, 2021-06340 kb2021-07-171,030Эрүүл мэнд, 2021-06
Эрүүл мэнд 2021-05447.3 kb2021-06-14507Эрүүл мэнд 2021-05
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-05244.9 kb2021-06-14256Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-05
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-04224.4 kb2021-05-14620Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-04
Эрүүл мэнд 2021-04497.1 kb2021-05-13625Эрүүл мэнд 2021-04
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-03229.8 kb2021-04-14438Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-03
Эрүүл мэнд 2021.03 сар350.1 kb2021-04-111,271Эрүүл мэнд 2021.03 сар
Эрүүл мэндийн даатгал 2021-02330.8 kb2021-03-13517Эрүүл мэндийн даатгал 2021-02
Эрүүл мэнд 2021.02 сар1.8 mb2021-03-111,109Эрүүл мэнд 2021.02 сар
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20193 mb2020-07-0717,076Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2019
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20182 mb2019-10-038,584Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2018
Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал574.2 kb2019-09-256,644Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20151.9 mb2019-01-3028,022Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга  2015