Ерөнхий боловсролын сургууль

Сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол болон дээд боловсролын мэдээллийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, мэргэжлийн боловсролын мэдээллийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам нэгтгэн Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлж байна. Боловсролын сургалтын байгууллагын тоо, суралцагчид, элсэгчид, төгсөгчид, багш нарын тоог МУ-ын боловсролын түвшний ангиллын код, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр гаргав. МУ-ын боловсролын түвшний ангиллын кодыг 2014 онд баталсан бөгөөд уг ангиллаар боловсролыг 0-8 түвшингээр гаргасан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургалтын бохир жин, сурагч-багшийн тооны харьцааг боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлалын дагуу тооцсон.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Боловсролын танилцуулга, 2022 - IX166.2 kb2022-09-151,043Боловсролын танилцуулга, 2022 - IX
Монгол Улсын боловсролын салбарын 2021 оны танилцуулга4.5 mb2022-08-091,300Монгол Улсын боловсролын салбарын 2021 оны танилцуулга
Боловролын танилцуулга, 2021/2022221.9 kb2022-01-152,626Боловролын танилцуулга, 2021/2022
Монгол Улсын боловсролын салбарын 2020 оны танилцуулга5.4 mb2021-11-181,704Монгол Улсын боловсролын салбарын 2020 оны танилцуулга
Боловролын танилцуулга, 2021 - IX162.9 kb2021-10-12822Боловролын танилцуулга, 2021 - IX
Монгол Улсын боловсролын салбарын 2019 оны танилцуулга2.8 mb2020-07-0213,172Монгол Улсын боловсролын салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын боловсролын салбарын 2018 оны танилцуулга3.8 mb2019-07-1710,618Монгол Улсын боловсролын салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын боловсролын салбарын 2017 оны танилцуулга534.3 kb2018-11-2915,760Монгол Улсын боловсролын салбарын 2017 оны танилцуулга
Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллого-201731.2 mb2018-04-163,255Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллого-2017