Худалдаа, зочид буудал, нийтийн хоолны салбар

Худалдааны байгууллагууд бөөний эсвэл жижиглэн худалдаа дагнах эсвэл хамтруулах хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын стандарт ангилал(ЭЗБТҮАСА-4.0)-ын дагуу дотоод худалдааны салбар дараахь 3 дэд салбараас бүрдэнэ. Үүнд: 1. Машин, мотоцикль, түлш, шатахууны худалдаа, засвар үйлчилгээ гэсэн дэд салбарт шинэ болон хуучин автомашин мотоциклийн бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, техникийн засвар үйлчилгээ, сэлбэг шатахууны жижиглэн худалдаа орно. 2. Машин, мотоциклээс бусад барааны бөөний болон комиссын худалдаа- дэд салбарт жижиглэн худалдаа, үйлдвэр, байгууллагын хэрэгцээнд барааг бөөнөөр нийлүүлдэг байгууллага, экспорт, импорт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа хамрагдана. 3. Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа, гэр ахуйн барааны засвар үйлчилгээнд хүн ам, гэр ахуйн хэрэгцээнд дэлгүүр, лангуу, үүргийн болон захиалга, дуудлагаар бараа худалдах үйл ажиллагаа орно. Худалдааны нийт борлуулалтад тайлант хугацаанд худалдсан буюу гадагш гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний борлуулалтыг оруулах бөгөөд тайлант хугацаанд худалдааны салбарын аж ахуйн нэгжийн цэвэр борлуулалтын нийлбэрээр тооцно. Цэвэр борлуулалт (электрон худалдааны борлуулалтыг оруулаад)-ыг тооцохдоо нийт борлуулалтаас борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлтийг хасна. Худалдааны нийт үйлдвэрлэлтэд бөөний болон жижиглэн худалдааны байгууллагуудын худалдаж авсан бараа, бүтээгдэхүүнийг борлуулснаас орсон орлого буюу худалдааны нэмэгдэл, ажиллагчиддаа цалингийн оронд олгосон бүтээгдэхүүн, барилга, байшин, машин, тоног төхөөрөмж түрээслүүлснээс олсон орлого, үндсэн бус үйл ажиллагаа (хоёрдогч, гуравдагч салбарын үйл ажиллагааны орлого, туслах чанарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого зэрэг)-наас орсон орлого, бусад орлого (үндсэн хөрөнгө худалдсанаас орсон орлого, ногдол ашиг, даатгалын нөхөн төлбөр, валютын ханшийн өөрчлөлтөөс олсон орлого орохгүй)-ыг оруулна. Н ийт цэгийн тоонд тайлант хугацаанд бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй худалдааны салбарын аж ахуйн нэгжийн тоо, албан бус секторт хамрагддаг цэг (чингэлэг, түргэн үйлчилгээний цэг, лангуу, гутал засвар, авто засварын газар гэх мэт)-үүдииг хамааруулна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2021 оны танилцуулга2.9 mb2022-12-071,196Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2021 оны танилцуулга
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-09154.5 kb2022-11-17350Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-09
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I-IX157.7 kb2022-11-15386Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I-IX
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-06152.1 kb2022-08-11484Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-06
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I-V152.1 kb2022-07-18368Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I-V
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-05153.3 kb2022-07-08237Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-05
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I-IV153 kb2022-06-14236Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I-IV
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-04153.3 kb2022-06-13214Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-04
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-03153.5 kb2022-05-12237Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-03
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I-III152.8 kb2022-05-12288Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I-III
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-02148 kb2022-04-14276Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-02
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* II155.2 kb2022-04-12231Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* II
Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2020 оны танилцуулга2.1 mb2022-03-26861Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2020 оны танилцуулга
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I160.6 kb2022-03-14690Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-01148.7 kb2022-03-13596Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-01
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021*159.2 kb2022-02-14350Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021*
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-12157 kb2022-02-14393Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-12
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-11151.7 kb2022-01-12194Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-11
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-11153.2 kb2022-01-12427Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-11
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-10153 kb2021-12-13211Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-10
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-10154.6 kb2021-12-13192Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-10
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-09152.8 kb2021-11-15281Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-09
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-09154.1 kb2021-11-15197Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-09
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-08156.1 kb2021-10-12260Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-08
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбар, 2021-08160.5 kb2021-10-12247Зочид буудал, нийтийн хоолны салбар, 2021-08
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-08153.4 kb2021-10-12357Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-08
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-07165.7 kb2021-09-14299Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-07
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-07154.7 kb2021-09-14181Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-07
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-06170.2 kb2021-08-13325Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-06
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-06165.1 kb2021-08-11356Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-06
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-05165.3 kb2021-07-18212Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-05
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-04218.4 kb2021-06-14235Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-04
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-03220.5 kb2021-05-14628Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-03
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-03203.6 kb2021-05-14307Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-03
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-02202.8 kb2021-04-14509Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-02
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-01247.5 kb2021-03-14626Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-01
Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2019 оны танилцуулга75.6 mb2020-09-182,187Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2018 оны танилцуулга1.9 mb2019-08-222,763Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2017 оны танилцуулга2.9 mb2018-08-2713,887Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1,002.8 kb2017-09-192,187Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга