Гадаад худалдаа

Гаалийн ерөнхий газрын статистикт үндэслэн гадаад худалдааны салбарын үндсэн үзүүлэлтийг тооцож Гадаад худалдааны үнийн индексийг гадаад худалдааны үйл ажиллагаа, үр ашиг, нөхцлийг бодитой үнэлж дүгнэх, үндэсний тооцооны системийн зарим үзүүлэлтийг тооцоход ашиглана. Түүнчлэн дэлхийн худалдааны байгууллагаас боловсруулсан “Барааг тодорхойлох, кодлох, уялдуулсан систем”-ийн ангиллын дагуу барааны бүлэг, нэр төрлийг тогтоодог. Гадаад худалдааны гаалийн статистик нь улс орны материаллаг нөөцийг нэмэгдүүлэн эдийн засгийн нутаг дэвсгэрт орж байгаа /импорт/, мөн тус нөөцөөс хасагдан эдийн засгийн нутаг дэвсгэрээс гарч байгаа /экспорт/ бүх төрлийн барааг бүртгэн мэдээлж байна. Харин Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан өнгөрүүлж байгаа /транзит/ болон түр хугацаагаар оруулж, буцаан гаргаж байгаа /дотоодод болон хилийн чанадад боловсруулалт хийх бараанаас бусад/ бараа улс орны материаллаг нөөцийн хэмжээнд нөлөөлдөггүй тул эдгээрийг гадаад худалдааны эргэлтэд оруулж бүртгэдэггүй. Гадаад худалдааны гаалийн статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь гаалийн мэдүүлэг бөгөөд гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн эцсийн өдрөөр экспорт, импортыг бүртгэж, статистикийн албан ёсны мэдээлэлд тусгана. Экспорт, импортын барааны үнийн дүнг америк долларт шилжүүлэхэд гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн өдрийн Монголбанкны валютын ханшийг мөрдөнө.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Гадаад худалдаа, 2022-11267.9 kb2022-12-152,325Гадаад худалдаа, 2022-11
Гадаад худалдаа, 2022-10293.9 kb2022-11-16590Гадаад худалдаа, 2022-10
Гадаад худалдаа, 2022-09256.3 kb2022-10-17730Гадаад худалдаа, 2022-09
Гадаад худалдаа, 2022-08294.3 kb2022-09-14510Гадаад худалдаа, 2022-08
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2021 оны танилцуулга4.4 mb2022-09-132,375Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2021 оны танилцуулга
Гадаад худалдаа, 2022-07323.7 kb2022-08-12445Гадаад худалдаа, 2022-07
Гадаад худалдаа, 2022-06310.7 kb2022-07-19497Гадаад худалдаа, 2022-06
Гадаад худалдаа, 2022-05310.4 kb2022-06-14388Гадаад худалдаа, 2022-05
Экспорт, Импортын гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн, улсаар, 1995-2021 он365.5 kb2022-05-191,216Экспорт, Импортын гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн, улсаар, 1995-2021 он
Гадаад худалдаа, 2022-04284.8 kb2022-05-16424Гадаад худалдаа, 2022-04
Гадаад худалдаа, 2022-03290.1 kb2022-04-141,255Гадаад худалдаа, 2022-03
Гадаад худалдаа, 2022-02314.6 kb2022-03-111,012Гадаад худалдаа, 2022-02
Гадаад худалдаа, 2022-01310 kb2022-02-15606Гадаад худалдаа, 2022-01
Экспорт, импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2021 он1.4 mb2022-02-111,605Экспорт, импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2021 он
Гадаад худалдаа, 2021-12302.5 kb2022-01-121,185Гадаад худалдаа, 2021-12
Гадаад худалдаа, 2021-11321.6 kb2021-12-13704Гадаад худалдаа, 2021-11
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2020 оны танилцуулга1.8 mb2021-11-292,871Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2020 оны танилцуулга
Гадаад худалдаа, 2021-10242.1 kb2021-11-16580Гадаад худалдаа, 2021-10
Гадаад худалдаа, 2021-09232.5 kb2021-10-12426Гадаад худалдаа, 2021-09
Гадаад худалдаа, 2021-08232.5 kb2021-09-12564Гадаад худалдаа, 2021-08
Гадаад худалдаа, 2021-07226.1 kb2021-08-11537Гадаад худалдаа, 2021-07
Гадаад худалдаа, 2021-06234.4 kb2021-07-18369Гадаад худалдаа, 2021-06
Гадаад худалдаа, 2021-05280.4 kb2021-06-14413Гадаад худалдаа, 2021-05
Гадаад худалдаа, 2021-04264.5 kb2021-05-14376Гадаад худалдаа, 2021-04
Гадаад худалдаа, 2021-03277.8 kb2021-04-141,084Гадаад худалдаа, 2021-03
Гадаад худалдаа 2021-02403.1 kb2021-03-121,004Гадаад худалдаа 2021-02
Экспорт, Импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2020 он781.6 kb2021-02-042,663Экспорт, Импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2020 он
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2019 оны танилцуулга1 mb2021-02-045,635Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2019 оны танилцуулга
Экспорт, Импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2019 он701 kb2020-09-071,676Экспорт, Импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2019 он
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2018 оны танилцуулга3.5 mb2020-01-0814,376Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2017 оны танилцуулга1.3 mb2018-08-2124,342Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1.4 mb2017-09-1327,680Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга