Гадаад худалдаа

Гаалийн ерөнхий газрын статистикт үндэслэн гадаад худалдааны салбарын үндсэн үзүүлэлтийг тооцож Гадаад худалдааны үнийн индексийг гадаад худалдааны үйл ажиллагаа, үр ашиг, нөхцлийг бодитой үнэлж дүгнэх, үндэсний тооцооны системийн зарим үзүүлэлтийг тооцоход ашиглана. Түүнчлэн дэлхийн худалдааны байгууллагаас боловсруулсан “Барааг тодорхойлох, кодлох, уялдуулсан систем”-ийн ангиллын дагуу барааны бүлэг, нэр төрлийг тогтоодог. Гадаад худалдааны гаалийн статистик нь улс орны материаллаг нөөцийг нэмэгдүүлэн эдийн засгийн нутаг дэвсгэрт орж байгаа /импорт/, мөн тус нөөцөөс хасагдан эдийн засгийн нутаг дэвсгэрээс гарч байгаа /экспорт/ бүх төрлийн барааг бүртгэн мэдээлж байна. Харин Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан өнгөрүүлж байгаа /транзит/ болон түр хугацаагаар оруулж, буцаан гаргаж байгаа /дотоодод болон хилийн чанадад боловсруулалт хийх бараанаас бусад/ бараа улс орны материаллаг нөөцийн хэмжээнд нөлөөлдөггүй тул эдгээрийг гадаад худалдааны эргэлтэд оруулж бүртгэдэггүй. Гадаад худалдааны гаалийн статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь гаалийн мэдүүлэг бөгөөд гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн эцсийн өдрөөр экспорт, импортыг бүртгэж, статистикийн албан ёсны мэдээлэлд тусгана. Экспорт, импортын барааны үнийн дүнг америк долларт шилжүүлэхэд гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн өдрийн Монголбанкны валютын ханшийг мөрдөнө.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Гадаад худалдаа, 2022-11267.9 kb2022-12-151,330Гадаад худалдаа, 2022-11
Гадаад худалдаа, 2022-10293.9 kb2022-11-16520Гадаад худалдаа, 2022-10
Гадаад худалдаа, 2022-09256.3 kb2022-10-17637Гадаад худалдаа, 2022-09
Гадаад худалдаа, 2022-08294.3 kb2022-09-14453Гадаад худалдаа, 2022-08
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2021 оны танилцуулга4.4 mb2022-09-131,981Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2021 оны танилцуулга
Гадаад худалдаа, 2022-07323.7 kb2022-08-12387Гадаад худалдаа, 2022-07
Гадаад худалдаа, 2022-06310.7 kb2022-07-19432Гадаад худалдаа, 2022-06
Гадаад худалдаа, 2022-05310.4 kb2022-06-14335Гадаад худалдаа, 2022-05
Экспорт, Импортын гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн, улсаар, 1995-2021 он365.5 kb2022-05-19956Экспорт, Импортын гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн, улсаар, 1995-2021 он
Гадаад худалдаа, 2022-04284.8 kb2022-05-16389Гадаад худалдаа, 2022-04
Гадаад худалдаа, 2022-03290.1 kb2022-04-141,090Гадаад худалдаа, 2022-03
Гадаад худалдаа, 2022-02314.6 kb2022-03-11964Гадаад худалдаа, 2022-02
Гадаад худалдаа, 2022-01310 kb2022-02-15554Гадаад худалдаа, 2022-01
Экспорт, импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2021 он1.4 mb2022-02-111,368Экспорт, импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2021 он
Гадаад худалдаа, 2021-12302.5 kb2022-01-121,123Гадаад худалдаа, 2021-12
Гадаад худалдаа, 2021-11321.6 kb2021-12-13641Гадаад худалдаа, 2021-11
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2020 оны танилцуулга1.8 mb2021-11-292,211Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2020 оны танилцуулга
Гадаад худалдаа, 2021-10242.1 kb2021-11-16515Гадаад худалдаа, 2021-10
Гадаад худалдаа, 2021-09232.5 kb2021-10-12397Гадаад худалдаа, 2021-09
Гадаад худалдаа, 2021-08232.5 kb2021-09-12525Гадаад худалдаа, 2021-08
Гадаад худалдаа, 2021-07226.1 kb2021-08-11499Гадаад худалдаа, 2021-07
Гадаад худалдаа, 2021-06234.4 kb2021-07-18329Гадаад худалдаа, 2021-06
Гадаад худалдаа, 2021-05280.4 kb2021-06-14362Гадаад худалдаа, 2021-05
Гадаад худалдаа, 2021-04264.5 kb2021-05-14343Гадаад худалдаа, 2021-04
Гадаад худалдаа, 2021-03277.8 kb2021-04-141,010Гадаад худалдаа, 2021-03
Гадаад худалдаа 2021-02403.1 kb2021-03-12961Гадаад худалдаа 2021-02
Экспорт, Импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2020 он781.6 kb2021-02-042,434Экспорт, Импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2020 он
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2019 оны танилцуулга1 mb2021-02-044,832Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2019 оны танилцуулга
Экспорт, Импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2019 он701 kb2020-09-071,581Экспорт, Импорт, бараа бүтээгдэхүүнээр, 2006-2019 он
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2018 оны танилцуулга3.5 mb2020-01-0814,006Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2017 оны танилцуулга1.3 mb2018-08-2124,279Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1.4 mb2017-09-1327,618Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга