Тээвэр

Тээврийн салбар нь өргөн уудам нутагтай, хүн ам харьцангуй сийрэг суурьшилтай манай улсын хувьд эдийн засагт чухал ач холбогдолтой салбарын нэг юм. Манай улсад авто, төмөр зам, агаар, усан замын үндсэн 4 төрлийн тээврийн дэд салбарууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Авто тээврийн статистикийн мэдээллийг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд аймаг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газраар дамжуулан, агаарын болон төмөр замын тээврийн мэдээг иргэний агаарын тээврийн компаниуд, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар шууд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлж байна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Тээврийн салбарын 2021 оны танилцуулга3.2 mb2022-11-172,014Тээврийн салбарын 2021 оны танилцуулга
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-09175.3 kb2022-10-15673Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-09
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-07141.7 kb2022-08-14468Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-07
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-06169.6 kb2022-07-18248Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-06
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-05137.3 kb2022-06-14194Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-05
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-04136.7 kb2022-05-12269Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-04
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-03150.7 kb2022-04-14334Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-03
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-02134.9 kb2022-03-10394Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-02
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-01134.5 kb2022-02-14321Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-01
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-12151.6 kb2022-01-14619Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-12
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-11140.5 kb2021-12-13275Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-11
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-10140.7 kb2021-11-15287Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-10
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-09152.3 kb2021-10-14338Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-09
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-08131.4 kb2021-09-13385Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-08
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-07177.1 kb2021-08-11271Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-07
Тээврийн салбарын 2020 оны танилцуулга1.5 mb2021-07-261,856Тээврийн салбарын 2020 оны танилцуулга
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-06198.6 kb2021-07-19256Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-06
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-05238.1 kb2021-06-14230Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-05
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-04221.5 kb2021-05-14276Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-04
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-03236.2 kb2021-04-141,108Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-03
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга 2021-02 сар380.8 kb2021-03-121,080Тээврийн салбарын сарын танилцуулга 2021-02 сар
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2019 оны танилцуулга8.4 mb2020-10-014,810Монгол Улсын тээврийн салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2018 оны танилцуулга1.8 mb2019-07-3013,866Монгол Улсын тээврийн салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга2.9 mb2018-08-1712,824Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга7.7 mb2017-08-2913,562Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга