Газар тариалан

Газар тариалан эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс тариалсан талбай, ургацын мэдээг баг, хороод авч сум, дүүрэгт нэгтгэж, улмаар аймаг, нийслэлийн статистикийн байгууллагаар дамжин ирүүлж, Үндэсний статистикийн хороонд нэгтгэн боловсруулж байна. Манай улсад гол төлөв үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, малын тэжээлийн ургамал зэргийг тарьж ургуулдаг бөгөөд тэдгээрийн тариалсан талбай, ургац хураалт, га-гийн ургацын хэмжээг улс, орон нутгийн түвшинд тодорхойлно. Хөдөө аж ахуйн газарт бэлчээр, хадлан, тариалан, атаршсан газар, хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийн дэвсгэр, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд зориулсан бусад газар хамаарна. Тариалангийн талбайд хөдөө аж ахуйн ургамал тариалсан талбайг оруулах бөгөөд тухайн жилд үр суулгасан газрын нийт хэмжээгээр тодорхойлно. Нийт хураасан ургацыг тариалсан бүх талбайгаас хураан авсан үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, малын тэжээл, техник, тосны ургамал зэрэг таримал ургамалын хэмжээгээр тодорхойлно. Га-гийн ургац гэж талбайн нэг нэгжээс /1 га-гаас/ авах газар тариалангийн бүтээгдэхүүний /ургацын/ хэмжээ юм. Га-гийн ургацыг тодорхойлохдоо нэг төрлийн ургамал тариалсан талбайгаас хураан авсан нийт ургацыг тариалсан талбайн хэмжээнд нь харьцуулна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Хөдөө аж ахуйн салбар - 20213 mb2022-11-213,159Хөдөө аж ахуйн салбар - 2021
Газар тариалан, 2022-10127.9 kb2022-11-15496Газар тариалан, 2022-10
Газар тариалан, 2022-09119.4 kb2022-10-15239Газар тариалан, 2022-09
Газар тариалан, 2022-08175.9 kb2022-09-14254Газар тариалан, 2022-08
Газар тариалан, 2022-07173.9 kb2022-08-11155Газар тариалан, 2022-07
Газар тариалан, 2022-06156.9 kb2022-07-18250Газар тариалан, 2022-06
Газар тариалан, 2022-05179.8 kb2022-06-14289Газар тариалан, 2022-05
Газар тариалан, 2022-04159.9 kb2022-05-13198Газар тариалан, 2022-04
Газар тариалан, 2021192.3 kb2022-01-15929Газар тариалан, 2021
Хөдөө аж ахуйн салбар - 202010.1 mb2021-11-241,325Хөдөө аж ахуйн салбар - 2020
Газар тариалан, 2021-10127.6 kb2021-11-16496Газар тариалан, 2021-10
Газар тариалан, 2021-09112.6 kb2021-10-12415Газар тариалан, 2021-09
Газар тариалан, 2021-08137.9 kb2021-09-13221Газар тариалан, 2021-08
Газар тариалан, 2021-07146.3 kb2021-08-12212Газар тариалан, 2021-07
Газар тариалан, 2021-06178.5 kb2021-07-18327Газар тариалан, 2021-06
Газар тариалан, 2021-05212.6 kb2021-06-13274Газар тариалан, 2021-05
Газар тариалан, 2021-04203.2 kb2021-05-12383Газар тариалан, 2021-04
Хөдөө аж ахуйн салбар-20198.5 mb2020-07-273,190Хөдөө аж ахуйн салбар-2019
Хөдөө аж ахуйн салбар 201818.1 mb2019-07-171,453Хөдөө аж ахуйн салбар 2018
Хөдөө аж ахуйн салбар 201711.7 mb2018-07-311,475Хөдөө аж ахуйн салбар 2017
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа23.9 mb2018-03-012,113Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа
Хөдөө аж ахуйн салбар 20162.7 mb2017-09-044,073Хөдөө аж ахуйн салбар 2016
Хөдөө аж ахуйн салбар 20151.2 mb2017-02-011,720Хөдөө аж ахуйн салбар 2015
Хөдөө аж ахуйн салбар 20145.3 mb2017-02-01499Хөдөө аж ахуйн салбар 2014
Хөдөө аж ахуйн салбар 20131.3 mb2014-08-213,502Хөдөө аж ахуйн салбар 2013
Хөдөө аж ахуйн салбар 20121.2 mb2014-08-211,119Хөдөө аж ахуйн салбар 2012
Хөдөө аж ахуйн салбар 2011637.5 kb2011-01-013,125Хөдөө аж ахуйн салбар 2011
Хөдөө аж ахуйн салбар 2010990.2 kb2010-01-01930Хөдөө аж ахуйн салбар 2010
Хөдөө аж ахуйн салбар 2009499.1 kb2009-01-01777Хөдөө аж ахуйн салбар 2009
Хөдөө аж ахуйн салбар 2008409.1 kb2008-01-01639Хөдөө аж ахуйн салбар 2008
Хөдөө аж ахуйн салбар 2007476.9 kb2007-01-01692Хөдөө аж ахуйн салбар 2007
Хөдөө аж ахуйн салбар 2006787.6 kb2006-01-01682Хөдөө аж ахуйн салбар 2006
Хөдөө аж ахуйн салбар 20054.5 mb2005-01-01722Хөдөө аж ахуйн салбар 2005
Хөдөө аж ахуйн салбар 20043.1 mb2004-01-01684Хөдөө аж ахуйн салбар 2004
Хөдөө аж ахуйн салбар 20031.2 mb2003-01-01525Хөдөө аж ахуйн салбар 2003
Хөдөө аж ахуйн салбар 2002845.1 kb2002-01-01527Хөдөө аж ахуйн салбар 2002
Хөдөө аж ахуйн салбар 2001755.4 kb2001-01-01490Хөдөө аж ахуйн салбар 2001
Хөдөө аж ахуйн салбар 2000189.3 kb2000-01-01781Хөдөө аж ахуйн салбар 2000