Мал аж ахуй

Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилийн туршид мал, амьтдыг өсгөн үржүүлсний болон ургамал, тариа, хүнсний ногоо тарьж ургуулсны үр дүнд бий болсон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнгээр тодорхойлно. Мал аж ахуй Малын жил бүрийн тооллого, мөн хашаа, худгийн болон бусад тооллого, судалгаа нь мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн гол эх үүсвэр юм. Мал тооллогыг зун, намрын улиралд буюу 8, 9 дүгээр сард явуулж байснаа 1961 оноос мал, тэжээвэр амьтдыг жилийн эцэст 12 дугаар сард тоолдог болов. Энэ хугацаа нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жилтэй тохирдог, малын орлого, зарлагын үзүүлэлт бүрэн гарч дууссан байдаг зэрэг давуу талтай. Мал тооллого нь зөвхөн мал, гэрийн тэжээвэр амьтдын тоо толгойн өсөлт, бууралтыг харуулах төдийгүй сүргийн нөхөн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийг тодорхойлж судлах, шинжлэх бололцоог олгоно. Хөдөө аж ахуйн салбарын боловсон хүчин, ашиглаж байгаа машин, техник, хашаа, худгийн тооллогыг 1996 оноос хойш гурван жил тутамд явуулж байна. Манай улсын хувьд мал аж ахуйн гол үйлдвэрлэгчид нь малчдын өрхийн аж ахуй мөн юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-10224.1 kb2022-11-16397Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-10
Хөдөө аж ахуйн салбар 20213 mb2022-11-021,839Хөдөө аж ахуйн салбар 2021
Мал аж ахуй, 2022 I-IX170.6 kb2022-10-17585Мал аж ахуй, 2022 I-IX
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-09228.6 kb2022-10-15171Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-09
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-08231.8 kb2022-09-14272Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-08
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-07225.4 kb2022-08-14236Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-07
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-06221.9 kb2022-07-18155Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-06
Мал аж ахуй, 2022 I-VI161.2 kb2022-07-18448Мал аж ахуй, 2022 I-VI
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-05230.6 kb2022-06-14179Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-05
Мал аж ахуй, 2022 I-V159 kb2022-06-14244Мал аж ахуй, 2022 I-V
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-04242.4 kb2022-05-15275Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-04
Мал аж ахуй, 2022 I-IV179.2 kb2022-05-13261Мал аж ахуй, 2022 I-IV
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-03192.6 kb2022-04-14322Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-03
Мал аж ахуй, 2022 I-III158.1 kb2022-04-14300Мал аж ахуй, 2022 I-III
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-02193 kb2022-03-13291Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-02
Мал аж ахуй, 2022 I-II152.8 kb2022-03-13424Мал аж ахуй, 2022 I-II
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-01193 kb2022-02-16268Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-01
Мал аж ахуй, 2022 I151.4 kb2022-02-16381Мал аж ахуй, 2022 I
Мал аж ахуй, 2021 I-XII217.9 kb2022-01-162,247Мал аж ахуй, 2021 I-XII
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-12192.8 kb2022-01-13324Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-12
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-11194.5 kb2021-12-15238Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-11
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-10193.9 kb2021-11-16248Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-10
Хөдөө аж ахуйн салбар 202010.1 mb2021-11-151,713Хөдөө аж ахуйн салбар 2020
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-09226.8 kb2021-10-14259Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-09
Мал аж ахуй, 2021 I-IX156.3 kb2021-10-13424Мал аж ахуй, 2021 I-IX
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-08203 kb2021-09-13306Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-08
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-07212.9 kb2021-08-13258Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-07
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-06216.5 kb2021-07-19256Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-06
Мал аж ахуй, 2021-06169.3 kb2021-07-18538Мал аж ахуй, 2021-06
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-05249.2 kb2021-06-14327Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-05
Мал аж ахуй, 2021-05213 kb2021-06-14398Мал аж ахуй, 2021-05
Мал аж ахуй, 2021-04199.1 kb2021-05-15475Мал аж ахуй, 2021-04
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-04235.1 kb2021-05-12399Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-04
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-03234.7 kb2021-04-141,503Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-03
Мал аж ахуй, 2021-03198.1 kb2021-04-14505Мал аж ахуй, 2021-03
Мал аж ахуй 2021-02310 kb2021-03-141,202Мал аж ахуй 2021-02
Малын зах зээлийн дундаж үнэ 2021-02213.4 kb2021-03-13689Малын зах зээлийн дундаж үнэ 2021-02
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20201.3 mb2021-02-045,397Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2020
Хөдөө аж ахуйн салбар 20198.5 mb2020-07-273,998Хөдөө аж ахуйн салбар 2019
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019966.2 kb2019-12-277,429Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019
Хөдөө аж ахуйн салбар 201818.1 mb2019-07-172,944Хөдөө аж ахуйн салбар 2018
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20182 mb2018-12-271,597Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2018
Хөдөө аж ахуйн салбар 201711.7 mb2018-07-3111,953Хөдөө аж ахуйн салбар 2017
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-20172.5 mb2018-04-249,454Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа23.9 mb2018-03-013,610Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй310.8 mb2018-02-133,411Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20172.7 mb2017-12-282,256Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2017
Хөдөө аж ахуйн салбар 20162.7 mb2017-09-048,963Хөдөө аж ахуйн салбар 2016
Хөдөө аж ахуйн салбар 20151.2 mb2017-02-014,573Хөдөө аж ахуйн салбар 2015
Хөдөө аж ахуйн салбар 20145.3 mb2017-02-011,926Хөдөө аж ахуйн салбар 2014
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-172,4582014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Хөдөө аж ахуйн салбар 20131.3 mb2014-08-215,012Хөдөө аж ахуйн салбар 2013
Хөдөө аж ахуйн салбар 20121.2 mb2014-08-212,122Хөдөө аж ахуйн салбар 2012
Хөдөө аж ахуйн салбар 2011637.5 kb2011-01-015,082Хөдөө аж ахуйн салбар 2011
Хөдөө аж ахуйн салбар 2010990.2 kb2010-01-012,214Хөдөө аж ахуйн салбар 2010
Хөдөө аж ахуйн салбар 2009499.1 kb2009-01-011,358Хөдөө аж ахуйн салбар 2009
Хөдөө аж ахуйн салбар 2008409.1 kb2008-01-011,118Хөдөө аж ахуйн салбар 2008
Хөдөө аж ахуйн салбар 2007476.9 kb2007-01-011,165Хөдөө аж ахуйн салбар 2007
Хөдөө аж ахуйн салбар 2006787.6 kb2006-01-012,034Хөдөө аж ахуйн салбар 2006
Хөдөө аж ахуйн салбар 20054.5 mb2005-01-011,790Хөдөө аж ахуйн салбар 2005
Хөдөө аж ахуйн салбар 20043.1 mb2004-01-011,205Хөдөө аж ахуйн салбар 2004
Хөдөө аж ахуйн салбар 20031.2 mb2003-01-011,458Хөдөө аж ахуйн салбар 2003
Хөдөө аж ахуйн салбар 2002845.1 kb2002-01-01974Хөдөө аж ахуйн салбар 2002
Хөдөө аж ахуйн салбар 2001755.4 kb2001-01-01998Хөдөө аж ахуйн салбар 2001
Хөдөө аж ахуйн салбар 2000189.3 kb2000-01-012,036Хөдөө аж ахуйн салбар 2000
Мал тооллогын дүн 1999155.5 kb1999-01-011,004Мал тооллогын дүн 1999
Мал тооллогын дүн 1998186.8 kb1998-01-01975Мал тооллогын дүн 1998
Мал тооллогын дүн 1997190.1 kb1997-01-01990Мал тооллогын дүн 1997
Мал тооллогын дүн 1996204.2 kb1996-01-01801Мал тооллогын дүн 1996
Мал тооллогын дүн 1995145.5 kb1995-01-011,227Мал тооллогын дүн 1995
Мал тооллогын дүн 1994153.1 kb1994-01-01781Мал тооллогын дүн 1994
Мал тооллогын дүн 1992114.1 kb1992-01-01808Мал тооллогын дүн 1992
Мал тооллогын дүн 199185.7 kb1991-01-011,281Мал тооллогын дүн 1991
Мал тооллогын дүн 199063.3 kb1990-01-011,939Мал тооллогын дүн 1990