Мөнгө, санхүү

Монгол Улс 1991 оноос Төв банк, арилжааны банк гэсэн хоёр шатлалтай тогтолцоонд шилжин арилжааны банкны үйл ажиллагааг Монгол Улсын “Банкны тухай” хуулиар зохицуулж байна. Монголбанк арилжааны банкуудын тайлан тэнцлийн мэдээллийг нэгтгэн мөнгөний нийлүүлэлт, мөнгөний тойм, банкуудын нэгдсэн тайлан, олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл, хадгаламж, зээлийн хүү, гадаад валютын зах зээлийн ханшийн талаарх статистикийн мэдээг сар бүр бэлтгэдэг бөгөөд мөнгө, зээлийн бодлогын үр дүнгийн жилийн тайланг гаргаж байна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-11288.9 kb2022-12-15206Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-11
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны зах зээл 2021 онд1.4 mb2022-12-07165Мөнгө, зээл, үнэт цаасны зах зээл 2021 онд
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-10282.8 kb2022-11-16292Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-10
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-09280.8 kb2022-10-14783Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-09
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-08289.3 kb2022-09-14348Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-08
Даатгал, 2022-06172.9 kb2022-08-14311Даатгал, 2022-06
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-07279.8 kb2022-08-12345Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-07
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-06284.9 kb2022-07-18304Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-06
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-05282.8 kb2022-06-14416Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-05
Даатгал, 2022-03173.5 kb2022-05-15202Даатгал, 2022-03
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-04279 kb2022-05-13433Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-04
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-03275.8 kb2022-04-14459Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-03
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-02276.2 kb2022-03-14440Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-02
Даатгал, 2021*158.2 kb2022-02-15281Даатгал, 2021*
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-01274.1 kb2022-02-14222Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2022-01
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-12281.7 kb2022-01-13446Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-12
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-11269.1 kb2021-12-14232Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-11
Даатгал, 2021-09175.5 kb2021-11-15202Даатгал, 2021-09
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-10260.8 kb2021-11-15254Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-10
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-09289.4 kb2021-10-13375Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-09
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-08289.4 kb2021-09-14243Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-08
Даатгал, 2021-06163.1 kb2021-08-13461Даатгал, 2021-06
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-07297.2 kb2021-08-12435Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-07
Мөнгө, зээл, үнэт цаас 20203.5 mb2021-08-12998Мөнгө, зээл, үнэт цаас 2020
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-06313.8 kb2021-07-18384Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-06
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-05379.3 kb2021-06-14288Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-05
Даатгал, 2021-03204.7 kb2021-05-14438Даатгал, 2021-03
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-04332.1 kb2021-05-14485Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-04
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-03333.2 kb2021-04-14549Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга, 2021-03
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга 2021-02497 kb2021-03-13906Мөнгө, зээл, үнэт цаасны танилцуулга 2021-02
Мөнгө, зээл, үнэт цаас 20191.4 mb2020-08-281,342Мөнгө, зээл, үнэт цаас 2019
Мөнгө зээл, үнэт цаас-20181.1 mb2019-11-222,936Мөнгө зээл, үнэт цаас-2018