Хөдөлмөр

Энэ бүлэгт хөдөлмөр, цалингийн салбарын дараах статистик мэдээлэл багтсан болно. Үүнд:
1. Ажиллах хүч /ажиллагчид, ажилгүй хүн/, ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын үзүүлэлтүүд;
2. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн;
3. Үйлдвэрлэлийн гэмтэл;
4. Хөдөлмөрийн хамтын маргаан;
5. Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид;
6. Төрийн албан хаагчид;
7. Дундаж цалин;
8. Тогтвортой хөгжлийн зорилго болон Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтүүд.
Хөдөлмөрийн статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь Үндэсний статистикийн хорооноос 2006 оноос эхлэн тогтмол явуулж буй Ажиллах хүчний судалгаа бөгөөд уг судалгааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон нууцлал хангагдсан мэдээллийн баазыг ЭНД дарж харах боломжтой.
Улсын хэмжээнд хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний мэдээ, тайлан гаргах, судалгаа явуулахад ҮСХ-ны дарга, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны А/09/08 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”-ыг мөрдөж байна. Салбарын аргачлалуудыг ЭНЭ холбоосоор орж, салбараар хайх хэсэгт "хөдөлмөр" гэж сонгон харах боломжтой.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Ажиллах хүч, 2022 оны III улирал1.1 mb2022-11-17797Ажиллах хүч, 2022 оны III улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 VII-IX161.2 kb2022-10-15141Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 VII-IX
Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 20211.9 mb2022-09-14587Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 2021
Ажилгүйдлийн хувьсал, өөрчлөлт 20207.3 mb2022-09-13585Ажилгүйдлийн хувьсал, өөрчлөлт 2020
Ажиллах хүч, 2022 оны II улирал399.4 kb2022-08-162,438Ажиллах хүч, 2022 оны II улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 IV-VI160.6 kb2022-07-18140Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 IV-VI
Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны II улирал139.4 kb2022-07-18112Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны II улирал
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 IV-VI233.4 kb2022-07-18185Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 IV-VI
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20211 mb2022-06-16617Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2021
Ажиллах хүчний судалгаа, 2022 оны I улирал1.4 mb2022-05-197,316Ажиллах хүчний судалгаа, 2022 оны I улирал
Ажиллах хүч, 2022 оны I улирал430.2 kb2022-05-16275Ажиллах хүч, 2022 оны I улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 I-III156.6 kb2022-04-14309Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 I-III
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 I-III220.4 kb2022-04-13291Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 I-III
Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны I улирал140.4 kb2022-04-13155Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны IV улирал1 mb2022-03-041,224Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны IV улирал
Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2021 оны IV улирал138.9 kb2022-02-15218Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2021 оны IV улирал
Ажиллах хүч, 2021 оны IV улирал333.1 kb2022-02-15547Ажиллах хүч, 2021 оны IV улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 X-XII168.5 kb2022-01-14387Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 X-XII
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2021 X-XII222.9 kb2022-01-12181Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2021 X-XII
Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны III улирал1 mb2021-11-23756Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны III улирал
Ажиллах хүч, 2021 оны III улирал359.6 kb2021-11-16414Ажиллах хүч, 2021 оны III улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 VII-IX157.6 kb2021-10-14236Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 VII-IX
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021 VII-IX233.5 kb2021-10-08314Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021 VII-IX
Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны II улирал887.3 kb2021-08-274,904Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны II улирал
Ажиллах хүч, 2021 оны II улирал376.7 kb2021-08-14529Ажиллах хүч, 2021 оны II улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.IV-VI197 kb2021-07-17315Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.IV-VI
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.IV-VI233.6 kb2021-07-09224Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.IV-VI
Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 20202 mb2021-07-021,671Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 2020
Ажиллах хүчний судалгаа 2021 оны I улирал1.5 mb2021-05-131,605Ажиллах хүчний судалгаа 2021 оны I улирал
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.I-III277 kb2021-04-09744Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.I-III
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.I-III236.8 kb2021-04-09491Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.I-III
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн танилцуулга 2021-02490.9 kb2021-03-131,938Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн танилцуулга 2021-02
Ажиллах хүчний судалгаа 2020 оны IV улирал1.3 mb2021-02-242,583Ажиллах хүчний судалгаа 2020 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20197.5 mb2021-01-211,002Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2019
Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 20192.7 mb2020-05-063,123Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 2019
Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны IV улирал938.6 kb2020-03-024,680Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны III улирал536.4 kb2019-11-221,713Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20183.4 mb2019-05-0610,573Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2018
Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Англи5.8 mb2019-03-013,573Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Англи
Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Монгол5.7 mb2019-03-015,407Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Монгол
Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он, инфографик1.5 mb2019-01-091,084Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он, инфографик
Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он7.7 mb2019-01-092,353Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он
Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он41.9 mb2019-01-09480Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны III улирал633.1 kb2018-11-152,252Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20175.1 mb2018-08-164,137Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2017
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал599.1 kb2018-08-155,803Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал544.5 kb2018-05-151,584Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-201618.6 mb2018-03-231,008Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2016
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал678.8 kb2018-02-274,762Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал830.3 kb2017-11-022,216Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал736.7 kb2017-08-157,677Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал747.1 kb2017-05-161,449Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал611.5 kb2017-02-213,120Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20151.6 mb2016-12-285,014Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2015
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал510 kb2016-11-141,442Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал848.9 kb2016-08-242,157Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал1,018.1 kb2016-07-061,864Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал
Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт1.8 mb2016-06-3018,312Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал788.3 kb2016-02-192,415Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал749.2 kb2015-11-181,330Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал874.1 kb2015-08-241,458Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал599.1 kb2015-05-201,394Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал835.5 kb2015-01-211,076Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал
Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он, инфографик945.4 kb2014-10-242,849Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он, инфографик
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал1.6 mb2014-06-042,458Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал663.5 kb2014-03-062,767Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-20127.9 mb2013-08-233,862Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2012