Хөдөлмөр

Энэ бүлэгт хөдөлмөр, цалингийн салбарын дараах статистик мэдээлэл багтсан болно. Үүнд:
1. Ажиллах хүч /ажиллагчид, ажилгүй хүн/, ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын үзүүлэлтүүд;
2. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн;
3. Үйлдвэрлэлийн гэмтэл;
4. Хөдөлмөрийн хамтын маргаан;
5. Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид;
6. Төрийн албан хаагчид;
7. Дундаж цалин;
8. Тогтвортой хөгжлийн зорилго болон Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтүүд.
Хөдөлмөрийн статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь Үндэсний статистикийн хорооноос 2006 оноос эхлэн тогтмол явуулж буй Ажиллах хүчний судалгаа бөгөөд уг судалгааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон нууцлал хангагдсан мэдээллийн баазыг ЭНД дарж харах боломжтой.
Улсын хэмжээнд хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний мэдээ, тайлан гаргах, судалгаа явуулахад ҮСХ-ны дарга, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны А/09/08 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”-ыг мөрдөж байна. Салбарын аргачлалуудыг ЭНЭ холбоосоор орж, салбараар хайх хэсэгт "хөдөлмөр" гэж сонгон харах боломжтой.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Ажиллах хүч, 2022 оны III улирал1.1 mb2022-11-172,004Ажиллах хүч, 2022 оны III улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 VII-IX161.2 kb2022-10-15222Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 VII-IX
Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 20211.9 mb2022-09-14720Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 2021
Ажилгүйдлийн хувьсал, өөрчлөлт 20207.3 mb2022-09-13646Ажилгүйдлийн хувьсал, өөрчлөлт 2020
Ажиллах хүч, 2022 оны II улирал399.4 kb2022-08-163,230Ажиллах хүч, 2022 оны II улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 IV-VI160.6 kb2022-07-18184Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 IV-VI
Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны II улирал139.4 kb2022-07-18152Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны II улирал
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 IV-VI233.4 kb2022-07-18233Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 IV-VI
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20211 mb2022-06-16665Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2021
Ажиллах хүчний судалгаа, 2022 оны I улирал1.4 mb2022-05-1912,778Ажиллах хүчний судалгаа, 2022 оны I улирал
Ажиллах хүч, 2022 оны I улирал430.2 kb2022-05-16316Ажиллах хүч, 2022 оны I улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 I-III156.6 kb2022-04-14479Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 I-III
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 I-III220.4 kb2022-04-13378Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 I-III
Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны I улирал140.4 kb2022-04-13200Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны IV улирал1 mb2022-03-041,300Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны IV улирал
Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2021 оны IV улирал138.9 kb2022-02-15251Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2021 оны IV улирал
Ажиллах хүч, 2021 оны IV улирал333.1 kb2022-02-15587Ажиллах хүч, 2021 оны IV улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 X-XII168.5 kb2022-01-14445Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 X-XII
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2021 X-XII222.9 kb2022-01-12217Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2021 X-XII
Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны III улирал1 mb2021-11-23871Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны III улирал
Ажиллах хүч, 2021 оны III улирал359.6 kb2021-11-16456Ажиллах хүч, 2021 оны III улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 VII-IX157.6 kb2021-10-14271Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 VII-IX
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021 VII-IX233.5 kb2021-10-08354Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021 VII-IX
Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны II улирал887.3 kb2021-08-274,943Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны II улирал
Ажиллах хүч, 2021 оны II улирал376.7 kb2021-08-14581Ажиллах хүч, 2021 оны II улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.IV-VI197 kb2021-07-17372Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.IV-VI
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.IV-VI233.6 kb2021-07-09278Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.IV-VI
Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 20202 mb2021-07-021,907Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 2020
Ажиллах хүчний судалгаа 2021 оны I улирал1.5 mb2021-05-131,811Ажиллах хүчний судалгаа 2021 оны I улирал
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.I-III277 kb2021-04-09851Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.I-III
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.I-III236.8 kb2021-04-09526Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.I-III
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн танилцуулга 2021-02490.9 kb2021-03-132,176Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн танилцуулга 2021-02
Ажиллах хүчний судалгаа 2020 оны IV улирал1.3 mb2021-02-242,697Ажиллах хүчний судалгаа 2020 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20197.5 mb2021-01-211,281Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2019
Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 20192.7 mb2020-05-063,213Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 2019
Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны IV улирал938.6 kb2020-03-024,785Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны III улирал536.4 kb2019-11-221,855Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20183.4 mb2019-05-0610,884Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2018
Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Англи5.8 mb2019-03-015,144Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Англи
Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Монгол5.7 mb2019-03-015,609Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Монгол
Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он, инфографик1.5 mb2019-01-091,122Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он, инфографик
Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он7.7 mb2019-01-092,394Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он
Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он41.9 mb2019-01-09531Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны III улирал633.1 kb2018-11-152,284Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20175.1 mb2018-08-164,178Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2017
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал599.1 kb2018-08-155,840Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал544.5 kb2018-05-151,629Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-201618.6 mb2018-03-231,038Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2016
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал678.8 kb2018-02-274,799Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал830.3 kb2017-11-022,250Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал736.7 kb2017-08-157,710Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал747.1 kb2017-05-161,484Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал611.5 kb2017-02-213,154Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20151.6 mb2016-12-285,054Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2015
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал510 kb2016-11-141,472Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал848.9 kb2016-08-242,183Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал1,018.1 kb2016-07-061,888Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал
Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт1.8 mb2016-06-3018,345Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал788.3 kb2016-02-192,449Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал749.2 kb2015-11-181,360Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал874.1 kb2015-08-241,489Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал599.1 kb2015-05-201,427Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал835.5 kb2015-01-211,113Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал
Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он, инфографик945.4 kb2014-10-242,876Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он, инфографик
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал1.6 mb2014-06-042,489Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал663.5 kb2014-03-062,808Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-20127.9 mb2013-08-233,894Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2012