Жендер

Жендэрийн статистик Статистикийн уламжлалт салбаруудад эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн бодит амьдралтай холбогдолтой, жендэрийн тэгш байдлын талаарх ойлголт, бодлоготой хамаарал бүхий статистик мэдээллийг олж илрүүлэн, боловсруулж, тараан түгээхийг хэлнэ; Жендэрийн статистикийг боловсронгуй болгохын зэрэгцээ нийгэм дэх жендэрийн тэгш бус байдлыг арилгах, нийгэм, эдийн засаг, соёлын салбарын шинжилгээний асуудлыг хамарна. Монгол Улс жендэрийн статистикийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Статистикийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль ба холбогдох олон улсын гэрээ, конвенцуудын  зарчмыг суурь болгоно.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дахь эмэгтэйчүүд - 20213.2 mb2022-10-11268Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дахь эмэгтэйчүүд - 2021
НЦҮТ/ТХБ-аар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж болон олон нийтийн мэдлэг, ойлголт, хандлагыг үнэлэх судалгааны тайлан Хэл: Монгол11.9 mb2020-12-071,304НЦҮТ/ТХБ-аар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж болон олон нийтийн мэдлэг, ойлголт, хандлагыг үнэлэх судалгааны тайлан Хэл: Монгол
НЦҮТ/ТХБ-аар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж болон олон нийтийн мэдлэг, ойлголт, хандлагыг үнэлэх судалгааны тайлан Хэл: Англи12.5 mb2020-12-071,304НЦҮТ/ТХБ-аар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж болон олон нийтийн мэдлэг, ойлголт, хандлагыг үнэлэх судалгааны тайлан Хэл: Англи
Эрэгтэйчүүдийн хандлагын талаарх судалгааны тайлан-201911.7 mb2020-04-015,532Эрэгтэйчүүдийн хандлагын талаарх судалгааны тайлан-2019
Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо386.9 kb2019-12-315,429Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны нугалбар-2017 Хэл: Англи1.1 mb2019-08-26575Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны нугалбар-2017 Хэл: Англи
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны инфографик-2017 Хэл: Англи1.6 mb2019-08-26733Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны инфографик-2017 Хэл: Англи
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа 2017769.9 kb2019-03-181,285Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа 2017
Жендэрийн статистикийн илтгэл 2013586.7 kb2018-11-19749Жендэрийн статистикийн илтгэл 2013
Жендэрийн эмхэтгэл 20138.3 mb2018-11-19971Жендэрийн эмхэтгэл 2013
"ЖСХС-Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл2.6 mb2018-06-151,296"ЖСХС-Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл
"ЖСХС-Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн олон улсын болон бүс нутгийн дүр төрх" илтгэл2.2 mb2018-06-14749"ЖСХС-Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн олон улсын болон бүс нутгийн дүр төрх" илтгэл
"Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа" илтгэл9.4 mb2018-06-142,386"Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа" илтгэл
"ЖСХС-Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл796.6 kb2018-06-14840"ЖСХС-Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны инфографик-20171.6 mb2018-06-144,563Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны инфографик-2017
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны нугалбар-20171.1 mb2018-06-141,475Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны нугалбар-2017
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан-201743.7 mb2018-06-143,698Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан-2017
Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа-нугалбар16.1 mb2018-04-12867Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа-нугалбар
Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа50.9 mb2018-04-122,053Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа