Цалин

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2022 оны III улирал357.3 kb2022-12-132,910Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2022 оны III улирал
ААНБ-д ажиллагчдын сарын дундаж цалин - 20211 mb2022-12-082,067ААНБ-д ажиллагчдын сарын дундаж цалин - 2021
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2022 оны II улирал491.6 kb2022-09-141,051Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2022 оны II улирал
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2022 оны I улирал459.3 kb2022-06-131,106Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2022 оны I улирал
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны IV улирал298.8 kb2022-03-151,210Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны IV улирал
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны III улирал411.3 kb2021-12-13654Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны III улирал
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20201.3 mb2021-11-09906Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2020
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны II улирал461.9 kb2021-09-13810Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны II улирал
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны I улирал523.1 kb2021-06-131,539Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны I улирал
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2020 оны IV улирал589.5 kb2021-03-191,715Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2020 оны IV улирал
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20195.7 mb2020-07-022,317Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2019
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20183.1 mb2019-10-042,495Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2018
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20175.7 mb2018-09-1711,891Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2017