Өрхийн орлого, зарлага

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2022 оны III улирал719.7 kb2022-11-171,052Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2022 оны III улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2022 оны II улирал739.8 kb2022-08-16862Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2022 оны II улирал
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2021 оны танилцуулга1.5 mb2022-07-05586Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2021 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2022 оны I улирал732 kb2022-05-161,355Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2022 оны I улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2021 оны IV улирал777.8 kb2022-02-151,303Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2021 оны IV улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2021 оны III улирлын танилцуулга759.7 kb2021-11-22802Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2021 оны III улирлын танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2021 оны II улирал723 kb2021-08-26888Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2021 оны II улирал
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2020 оны танилцуулга1,007.3 kb2021-06-29796Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2020 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2021 оны I улирал331.6 kb2021-05-152,359Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 2021 оны I улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2020 оны IV улирал325.6 kb2021-02-171,629Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2020 оны IV улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2020 оны III улирал298.8 kb2020-11-271,032Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2020 оны III улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2020 оны II улирал295.4 kb2020-08-271,835Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2020 оны II улирал
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2019 оны танилцуулга1.7 mb2020-07-161,453Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2019 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2020 оны I улирал298.9 kb2020-05-293,184Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2020 оны I улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2019 оны III улирал482.8 kb2019-11-191,330Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2019 оны III улирал
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2018 оны танилцуулга1.3 mb2019-08-282,758Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2018 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2019 оны II улирал508.4 kb2019-08-152,438Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2019 оны II улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2019 оны I улирал554.9 kb2019-05-16658Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2019 оны I улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны IV улирал554.8 kb2019-02-153,176Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны IV улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны III улирал555.7 kb2018-11-15733Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны III улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны II улирал915.6 kb2018-08-172,812Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны II улирал
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 20171.2 mb2018-07-095,106Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 2017
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны I улирал535.5 kb2018-05-15848Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны I улирал