Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц СУУЦНЫ ТОО, сууцны төрөл, шалны үндсэн материалын төрлөөр 2022-08-03
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН БОЛОН ХОЛБОГДООГҮЙ НИЙТ ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2020-06-12
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц ӨРХИЙН ТОО, УСАН ХАНГАМЖИЙН ТӨРӨЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2020-10-29
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАГДСАН ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2020-10-29
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц ТӨВЛӨРСӨН БОЛОН БИЕ ДААСАН ИНЖЕНЕРИЙН БҮРЭН ХАНГАМЖТАЙ ОРОН СУУЦАНД АМЬДАРДАГ ӨРХ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2020-10-29
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц БАЙШИН, ГЭР БОЛОН БУСАД СУУЦАНД АМЬДАРДАГ ӨРХ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2020-10-29
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц БАЙШИН СУУЦНЫ ТОО, сууцны төрөл, өрөөний тоогоор 2022-08-03
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц ХАЛУУН УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, бүс, аймаг, нийслэлээр /1994-2019/ 2021-06-24
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц ХОГ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ТЭЭВЭРЛЭЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр /1994-2019/ 2020-07-24
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц ХҮН БАЙНГА АМЬДАРДАГ БАЙШИНГИЙН ТОО, ханын үндсэн материал, аймаг, нийслэлээр 2020-06-17
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц ЦЭВЭР УСНЫ ХАНГАМЖ, бүс , аймаг, нийслэлээр /1994-2019/ 2021-05-17