Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц ХАЛУУН УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, бүс, аймаг, нийслэлээр /1994-2019/ 2021-06-24
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц ХОГ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ТЭЭВЭРЛЭЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр /1994-2019/ 2020-07-24
Хүн амын дэд бүтэц, орон сууц ЦЭВЭР УСНЫ ХАНГАМЖ, бүс , аймаг, нийслэлээр /1994-2019/ 2021-05-17