Байгаль орчин - эдийн засгийн данс

НҮБ-ын Статистикийн Комиссын 43 дугаар чуулганаар батлагдсан улс орны эдийн засаг, байгаль орчны хоорондын харилцан холбоог илэрхийлж, байгалийн хөрөнгийн нөөц, түүний өөрчлөлтийг тодорхойлох олон зорилтыг агуулсан олон улсын статистикийн стандарт арга зүйн баримт бичиг юм. Улс орнууд байгаль орчин, эдийн засгийн дансдыг байнгын давтамжтай байгуулах асуудлыг албан ёсны статистикийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгож байна. Ингэснээр харьцуулагдахуйц үндэсний, бүсийн, олон улсын түвшинд бодлого боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл бий болох юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Байгаль орчин эдийн засгийн дансны нэгтгэл, 20212 mb2022-12-16778Байгаль орчин эдийн засгийн дансны нэгтгэл, 2021
Байгаль орчны татварын данс, 2021363.9 kb2022-12-15248Байгаль орчны татварын данс, 2021
Агаар дахь ялгаруулалтын данс, 202115.9 mb2022-10-31172Агаар дахь ялгаруулалтын данс, 2021
Хатуу хог хаягдлын данс - 2021404 kb2022-10-052,521Хатуу хог хаягдлын данс - 2021
Эрчим хүчний биет урсгалын данс, 202133 mb2022-09-30248Эрчим хүчний биет урсгалын данс, 2021
Материалын урсгалын данс, 2021662.7 kb2022-09-08210Материалын урсгалын данс, 2021
Усны биет урсгалын данс 20219.5 mb2022-07-04511Усны биет урсгалын данс 2021
Эрчим хүчний биет урсгалын данс, 202032.9 mb2022-04-05275Эрчим хүчний биет урсгалын данс, 2020
Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс, 201912.1 mb2022-04-05296Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс, 2019
Агаар дахь ялгаруулалтын данс, 202016.2 mb2022-04-05149Агаар дахь ялгаруулалтын данс, 2020
Усны биет урсгалын данс 2019737.6 kb2021-12-30383Усны биет урсгалын данс 2019
Хатуу хог хаягдлын данс, 2018-2019349.4 kb2021-12-302,422Хатуу хог хаягдлын данс, 2018-2019
Байгаль орчны татварын данс, 20201.3 mb2021-10-22274Байгаль орчны татварын данс, 2020
Материалын урсгалын данс, 20201.3 mb2021-09-23368Материалын урсгалын данс, 2020
Байгаль орчны татварын данс, 201930.3 mb2020-12-22559Байгаль орчны татварын данс, 2019
Эрчим хүчний биет урсгалын данс 2015-20191.3 mb2020-11-091,013Эрчим хүчний биет урсгалын данс 2015-2019
Материалын урсгалын данс, 20192.5 mb2020-06-19865Материалын урсгалын данс, 2019
Байгаль орчны татварын данс, 2018851.2 kb2019-12-25956Байгаль орчны татварын данс, 2018
Материалын урсгалын данс 2005-2018547.3 kb2019-06-05457Материалын урсгалын данс 2005-2018
Материалын урсгалын данс, 2005-2017313 kb2019-01-11520Материалын урсгалын данс, 2005-2017
Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-20165.4 mb2018-10-121,070Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-2016