Байгаль орчин - эдийн засгийн данс

НҮБ-ын Статистикийн Комиссын 43 дугаар чуулганаар батлагдсан улс орны эдийн засаг, байгаль орчны хоорондын харилцан холбоог илэрхийлж, байгалийн хөрөнгийн нөөц, түүний өөрчлөлтийг тодорхойлох олон зорилтыг агуулсан олон улсын статистикийн стандарт арга зүйн баримт бичиг юм. Улс орнууд байгаль орчин, эдийн засгийн дансдыг байнгын давтамжтай байгуулах асуудлыг албан ёсны статистикийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгож байна. Ингэснээр харьцуулагдахуйц үндэсний, бүсийн, олон улсын түвшинд бодлого боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл бий болох юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Байгаль орчин эдийн засгийн дансны нэгтгэл, 20212 mb2022-12-16249Байгаль орчин эдийн засгийн дансны нэгтгэл, 2021
Байгаль орчны татварын данс, 2021363.9 kb2022-12-1576Байгаль орчны татварын данс, 2021
Агаар дахь ялгаруулалтын данс, 202115.9 mb2022-10-31126Агаар дахь ялгаруулалтын данс, 2021
Хатуу хог хаягдлын данс - 2021404 kb2022-10-05423Хатуу хог хаягдлын данс - 2021
Эрчим хүчний биет урсгалын данс, 202133 mb2022-09-30206Эрчим хүчний биет урсгалын данс, 2021
Материалын урсгалын данс, 2021662.7 kb2022-09-08147Материалын урсгалын данс, 2021
Усны биет урсгалын данс 20219.5 mb2022-07-04196Усны биет урсгалын данс 2021
Эрчим хүчний биет урсгалын данс, 202032.9 mb2022-04-05238Эрчим хүчний биет урсгалын данс, 2020
Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс, 201912.1 mb2022-04-05162Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс, 2019
Агаар дахь ялгаруулалтын данс, 202016.2 mb2022-04-05105Агаар дахь ялгаруулалтын данс, 2020
Усны биет урсгалын данс 2019737.6 kb2021-12-30259Усны биет урсгалын данс 2019
Хатуу хог хаягдлын данс, 2018-2019349.4 kb2021-12-301,803Хатуу хог хаягдлын данс, 2018-2019
Байгаль орчны татварын данс, 20201.3 mb2021-10-22228Байгаль орчны татварын данс, 2020
Материалын урсгалын данс, 20201.3 mb2021-09-23261Материалын урсгалын данс, 2020
Байгаль орчны татварын данс, 201930.3 mb2020-12-22533Байгаль орчны татварын данс, 2019
Эрчим хүчний биет урсгалын данс 2015-20191.3 mb2020-11-09828Эрчим хүчний биет урсгалын данс 2015-2019
Материалын урсгалын данс, 20192.5 mb2020-06-19716Материалын урсгалын данс, 2019
Байгаль орчны татварын данс, 2018851.2 kb2019-12-25869Байгаль орчны татварын данс, 2018
Материалын урсгалын данс 2005-2018547.3 kb2019-06-05424Материалын урсгалын данс 2005-2018
Материалын урсгалын данс, 2005-2017313 kb2019-01-11484Материалын урсгалын данс, 2005-2017
Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-20165.4 mb2018-10-121,035Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-2016